Länkar

Länkar till andra stipendiesidor på nätet

Fyrk (Hjälper dig att navigera i stipendiedjungeln)

Aurora

Harry Schaumans stiftelse

Viktor Ollqvists stiftelse (Ger bl.a. stöd för förebyggande hälsovård, sjukvård och rehabilitering)

Svenska kulturfonden

Svenska studiefonden (Studier och praktik utomlands prioriteras extra.)

Svenska folkskolans vänner

Svenska litteratursällskapet i Finland

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman (Stöd av finlandssvenska synskadade och hörselskadade)

Lisi Wahls Stiftelse för Studieunderstöd lediganslår i samarbete med Förbundet Hem och Skola i Finland årligen ett antal stipendier för lägerskolor.