Publikationer

Svensk-Österbottniska samfundets publikationer

Svensk-Österbottniska Samfundet har fram till december 2007 publicerat sammanlagt 72 volymer. Skrifterna är fördelade på tre serier, Arkiv för svenska Österbotten, Österbottnisk Årsbok samt Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet. Då det visat sig svårt att kontinuerligt få fram lämpliga texter avstod Samfundet från årsbokskonceptet 2002. För enkelhetens skull finns efter 2002 endast en löpande skriftserie: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet (ISSN 0473-8063).

Skrifterna kan erhållas till reapriser direkt från Svensk-Österbottniska samfundet per e-post: info@samfundet.fi, per tel. 044-051 9751 eller per post: Rådhusgatan 17 a 13, 65100 VASA.
Aktuella priser (och uppgifter om publikationen är slutsåld) framgår av publikationsförteckningarna nedan. Porto tillkommer.

NYA BÖCKER:

Bottniska Studier 1: Dansminnen

Bottniska Studier 2: Bottniska trästäder

Bottniska Studier 3: Lika som bär?

Bottniska Studier 4: Språkmöten i Västerbotten och Österbotten

Bottniska Studier 5: Jungfrudanser – Myt och verklighet

Bok om Jarl Hemmer av Marianne Nordman

Bok om Zacharias Topelius av Håkan Andersson

1. Arkiv för svenska Österbotten, 1921-1949

2. Österbottnisk årsbok

3. Österbottnisk årsbok, 1975-2001

4. Övriga skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet, 1971-2007

 

Författarförteckning

Tematisk förteckning