Redovisning

Redovisning över erhållet understöd eller stipendium

Alla ansökningar som beviljats hösten 2014 och framåt skall redovisas elektroniskt. Länk till den elektroniska redovisningen bifogas med det meddelande som sänds ut om beviljat understöd/stipendium. Man kan också logga in i ansökningssystemet med sitt användarnamn och lösenord och där göra den elektroniska redovisningen.

De som erhållit studiestipendium för grundstudier vid universitet, högskola eller yrkeshögskola BEHÖVER INTE redovisa över hur erhållet stipendium använts.

Förfrågningar gällande detta kan riktas till stipendiesekreteraren per e-post: info@samfundet.fi eller per telefon: 044-0519751.