Lägenheter att hyra

Svensk-Österbottniska Samfundet innehar 12 bostadslägenheter i centrala Vasa.

Just nu har vi inga lediga lägenheter.