När man beviljats understöd

När man fått elektroniskt meddelande att man beviljats ett understöd måste man först skriftligt rekvirera understödet.
OBS! Detta GÄLLER INTE STUDIESTIPENDIERNA som beviljats för grundstudier vid universitet och högskolor, dessa utbetalas automatiskt till angivet konto inom en månad från beviljandet.

Rekvisition

Redovisning