Aktuellt

Vårens ansökningsomgång är avslutad. Nästa ansökningsomgång lediganslås 1.9.2018 då fokus ligger på organisationer, föreningar och arbetsgrupper. Blanketterna för elektronisk ansökan aktiveras 1.9.2018.

 

 


Nya böcker i serien Bottniska Studier