Aktuellt

Nästa ansökningsomgång lediganslås 1.3.2018 då fokus ligger på enskilda. Blanketterna för elektronisk ansökan aktiveras 1.3.2018.

Runebergsdagens fest hålls måndagen den 5.2.2018 i Academill, Strandgatan 2. Festen inleds med kaffe och Runebergstårta från klockan 17. Fest med program ca 18-19.30. Programmet laddas upp här inom kort.

 


Nya böcker i serien Bottniska Studier